Meist

Koduhooldusteenused Raplamaal ja Tallinnas!

Meie ettevõte pakub hooldusvajadustega inimestele igapäevast toimetulekut abistavaid ja toetavaid koduhooldusteenuseid, eesmärgiga toetada ning väärtustada kodus elamist!

Meie visioon on olla tunnustatud sotsiaalvaldkonna arengut edendav ettevõte kliendikesksete, vajaduspõhiste ning kvaliteetsete koduhooldusteenuste osutamisel.

Meie koduhooldusteenused aitavad tagada hooldusvajadustega inimestele väärilist elukeskkonda oma kodus elamiseks ja hakkamasaamiseks. Hoolekandeteenuste arendamisel ning pakkumisel lähtume hooldusvajadustega inimeste individuaalsetest soovidest, vajadustest ja võimalustest. Ettevõte väärtustab ausat ning usaldusväärset koostööd nii meeskonna, kliendi kui ka koostööpartnerite vahel.

Meie eesmärk on töötada igapäevaselt selle nimel, et hoolekandeteenused oleksid kõigile hooldusvajadustega inimestele kättesaadavad ning teenused vastaksid sihtgrupi vajadustele.

Meie põhiväärtused: professionaalsus, hoolivus, usaldusväärsus, kliendisõbralikkus ning rahulolev klient.

Meie meeskonda kuuluvad oma valdkonda hästitundvate erialaste teadmiste ning töökogemustega töötajad, kelle igapäevane tegevus toetab kõrvalist abi vajavate hooldusvajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut.