Koostööpartnerid

Teeme koostööd kohalike omavalitsustega, tervishoiuteenuse osutajatega (perearstikeskused, haiglad).