Hooldusteenused vastavalt vajadusele

Meie hooldusteenused on suunatud inimesele, kellel on tekkinud vanusest, tervislikest või muudest põhjustest tulenevalt kõrvalabi vajadus. Samaaegselt aitavad meie teenused vähendada pereliikmete hoolduskoormust.